Wat is terminale zorg en wat komt erbij kijken?

Terminale zorg, ook wel bekend als palliatieve zorg, is de medische zorg die wordt verleend aan patiënten die in de laatste fase van hun leven zijn. Deze zorg is gericht op het verlichten van pijn en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn of haar familie. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de terminale zorg van Zorgservice Brabant en wat het precies inhoudt.

Comfort en ondersteuning

Terminale zorg is een onderdeel van de gezondheidszorg dat gericht is op het bieden van comfort en ondersteuning aan patiënten met een levensbedreigende ziekte. Het doel van terminale zorg is om het lijden van de patiënt te verminderen en de patiënt en zijn of haar familie te helpen om te gaan met de emotionele en psychologische stress die gepaard gaat met het einde van het leven.

Professionals

De zorg wordt geleverd door een team van professionals, waaronder artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Het team werkt samen om de behoeften van de patiënt te beoordelen en een zorgplan op te stellen dat is afgestemd op de specifieke behoeften van de patiënt. Dit kan onder meer het beheersen van symptomen zoals pijn, misselijkheid en kortademigheid omvatten, maar ook het bieden van emotionele en spirituele ondersteuning aan de patiënt en zijn of haar familie.

Emotionele ondersteuning

Terminale zorg is niet alleen gericht op de patiënt, maar ook op de familie van de patiënt. Familieleden hebben vaak behoefte aan ondersteuning en begeleiding bij het omgaan met de ziekte en het verlies van hun geliefde. Het team van zorgverleners kan helpen bij het bieden van emotionele ondersteuning en begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen over de zorg en behandeling van de patiënt.

Vertrouwde omgeving

Het is belangrijk op te merken dat terminale zorg niet alleen plaatsvindt in een ziekenhuis of zorginstelling. Het kan ook thuis worden geleverd, waar de patiënt in een vertrouwde omgeving kan blijven en omringd kan worden door geliefden. Dit vereist vaak een nauwe samenwerking tussen de patiënt, de familie en het zorgteam.

 

Terminale zorg is een belangrijk aspect van de gezondheidszorg en verdient de aandacht en erkenning die het verdient. Het biedt niet alleen comfort en verlichting aan patiënten in hun laatste fase van het leven, maar ook ondersteuning aan hun families. Door het begrijpen en waarderen van de waarde van terminale zorg, kunnen we allemaal bijdragen aan het bieden van de best mogelijke zorg aan degenen die het het meest nodig hebben.