Hier dien je rekening mee te houden bij de bouw van een bouwkuip!

Bij erg veel civieltechnische projecten wordt er gewerkt in een bouwkuip. Dit zodat er op diepte gewerkt kan worden zonder dat alles volloopt met water. Om te zorgen voor een goede bouwkuip is alles behalve eenvoudig. Zo zijn er diverse factoren die een rol spelen in dit proces. In dit artikel bespreken we enkele van deze factoren. Mocht je er meer over te weten willen komen, dan zijn er diverse artikelen online te vinden waar de bouw van een bouwkuip wordt uitgelegd. 

Voorkomen dat er water in de bouwkuip terechtkomt

Om te voorkomen dat de bouwkuip volloopt met water zijn er een aantal zaken van belang. Zo dien je de kuip bijvoorbeeld af te schermen met damwanden. De damwanden houden een gedeelte van het wat tegen. Echter, het kan dan nog steeds voorkomen dat het wat onder de damwand langs de kuip in stroomt. Om dit te voorkomen kun je een betonnen vloer aanbrengen. Daarnaast zou je ervoor kunnen kiezen om met een injectielaag te werken. Beide keuzes leveren andere voordelen op. Naast de onderlaag en de damwanden dient het water ook nog uit de kuip gepompt te worden. Hiervoor dien je te bemalen. Het kost veel tijd en energie om een bouwkuip leeg te pompen. Daarnaast moeten de pompen continu aanblijven om te voorkomen dat er weer water instroomt. 

De bodem kan verontreinigd zijn

Als de bouwkuip staat dan dient er gegraven te worden. Tijdens het weggraven van de grond, kan het zijn dat je te maken krijgt met verontreiniging. Verontreinigde grond mag je niet zomaar ergens afvoeren. Naast verontreinigde grond kun je ook te maken krijgen met ander gevaarlijk afval. Gevaarlijk afval verwerken dient zorgvuldig te gebeuren om latere problemen te voorkomen. Je kunt er bij een bouwproject het best voor kiezen om hier een ander bedrijf voor in te schakelen. Naast gevaarlijk afval dien je ook allerlei andere soorten afval in afvalcontainers te gooien. 

Houd rekening met de flora en fauna

Een bouwproject kan worden stopgezet omdat er bepaalde diertjes of planten in de omgeving leven. Indien je besluit om dit te negeren dan kun je hier enorme boetes voor krijgen. Wees alert en voorkom dat je zo’n boete krijgt. Houd goed contact met de gemeente en geef aan als je een beschermde diersoort hebt gespot.